Archive for the ‘Używany szrot’ Category

Przewozy transportu drogowego dzieli się na całopojazdowe i zbiorowe. Przewóz całopojazdowy polega na tym, że jeden załadowca wypełnia ładunkiem cały pojazd. W przypadku tego typu transportu stawki przewozowe są umowne. Ceny stanowią opłatę za wynajęcie całego pojazdu wraz z kierowcą. Stawki te są zależne od odległości przewozu, rodzaju wykorzystanego środka transportu (zwykła ciężarów cza czy pojazd specjalistyczny), masy całkowitej wynajętego pojazdu i zapewnienia przez zleceniodawcę ładunku powrotnego. W przypadku przewozu kontenerów stawka za przewóz zależy od jego rodzaju, odległości oraz ładunku powrotnego. Przewóz zbiorowy jest to przewóz jednym pojazdem wielu mniejszych partii ładunków, które przed rozpoczęciem procesu przewozowego są gromadzone w magazynie przewoźnika. Tego typu przewozy odbywają się na zwykle na wyznaczonych trasach np. Łódź-Gdańsk czy Warszawa-Katowice. Dodatkowo transport organizowany jest przez wyznaczonego przewoźnika w regularnych odstępach czasu lub według wyznaczonego rozkładu jazdy. Stawki w przewozach zbiorowych są cennikowe. Najczęściej nie można ich negocjować.